inkombb inkombb inkombb
Elektricitet je za mene sve. Dan kada saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji dan u istoriji čovečanstva.
Nikola Tesla
O firmi

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „INKOM“ d.o.o. osnovano je 1992. godine sa sedištem u Bajinoj Bašti. U periodu od 2008 godine “INKOM”d.o.o. zauzima važnu poziciju na području pružanja usluga gradjevinskih i elektromontažnih radova pri izgradnji i rekonstrukciji dalekovoda i trafostanica za naponske nivoe 10, 20 I 35 kV, niskonaponskih mreža, kablovskih vodova uz kompletan […]


Nastavak...
Uspešan tim

Dinamičnost i vitalnost preduzeća “INKOM”d.o.o. odraz je kadrovske strukture i njene sposobnosti da, kroz svoje progresivno delovanje doprinese maksimalnom zadovoljenju potreba i zahteva poslovnih klijenata. “INKOM”d.o.o. ima 45 stalno zaposlenih radnika,pri čemu veoma značajan procenat u kvalifikacionoj strukturi (čak 25%) čini kadar sa visokom i višom stručnom spremom. Menadžment tim preduzeća “INKOM”d.o.o. čini visoko kvalitetan […]


Nastavak...
Tehnička opremljenost

Maksimalnom  zadovoljenju potreba i ispunjavanju svih zahteva poslovnih klijenata i saradnika,kao prioritetu u našem poslovanju u velikoj meri doprinosi kompletna tehnička opremljenost našeg preduzeća. Zahvaljujući voznom parku,odgovarajućoj mehanizaciji i opremi,kojima raspolažemo u mogućnosti smo da na efikasan i efektivan način u dogovorenom roku obezbedimo visok kvaitet i brzinu u izvođenju elektro-montažnih i građevinskih radova i […]


Nastavak...

INKOM d.o.o. Adresa: Trg Dušana Jerkovića 10, 31250 Bajina Bašta. Telefoni: (031) 865-184, (031) 869-476