inkombb inkombb inkombb

Uspešan tim

Dinamičnost i vitalnost preduzeća “INKOM”d.o.o. odraz je kadrovske strukture i njene sposobnosti da, kroz svoje progresivno delovanje doprinese maksimalnom zadovoljenju potreba i zahteva poslovnih klijenata.

“INKOM”d.o.o. ima 45 stalno zaposlenih radnika,pri čemu veoma značajan procenat u kvalifikacionoj strukturi (čak 25%) čini kadar sa visokom i višom stručnom spremom.

Menadžment tim preduzeća “INKOM”d.o.o. čini visoko kvalitetan kadar, spreman da svojom motivisanošću, stručnom osposobljenošću, radom i posvećenošću izađe u susret  svakom zahevu poslovnih klijenata.

 

 

                                                                                                                     “Ako misliš za dan – sej travu.

                                                                                                                      Ako misliš na godinu – posadi drvo.

                                                                                                                      Ako misliš na budućnost – gaji kadrove.”

                                                                                                                                                    (kineska poslovica)