inkombb inkombb inkombb

O firmi

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge „INKOM“ d.o.o. osnovano je 1992. godine sa sedištem u Bajinoj Bašti. U periodu od 2008 godine “INKOM”d.o.o. zauzima važnu poziciju na području pružanja usluga gradjevinskih i elektromontažnih radova pri izgradnji i rekonstrukciji dalekovoda i trafostanica za naponske nivoe 10, 20 I 35 kV, niskonaponskih mreža, kablovskih vodova uz kompletan poslovni inženjering u navedenoj oblasti.

“INKOM”d.o.o. ima 62 stalno zaposlenih radnika,pri čemu značajan procenat u kvalifikacionoj strukturi (čak 25%) čini kadar sa višom i visokom stručnom spremom.Menadžment tim preduzeća “INKOM”d.o.o. čini visoko kvalifikovan kadar, spreman da radom i posvećenošću izađe u susret svakom zahtevu poslovnih klijenata.

INKOM d.o.o. poseduje pet ISO sertifikata (9001,14001,18001, 27001, 50001) neophodnih za kvalitetno i bezbedno izvršenje zadatih poslova.

Najvažniji kupci su prvenstveno preduzeća koja posluju u okviru JP EPS , a neka od njih su :
1. PD „Elektrodistribucija Beograd“d.o.o.Beograd
2. PD „Elektrosrbija“d.o.o. Kraljevo
3. PD „Jugoistok“ d.o.o. Niš
4. PD „Centar“ Kragujevac
Ova četiri privredna društva sada čine jednu celinu u okviru preduzeća ODS ( Operator Distributivnog Sistema sa sedištem u Beogradu)
5. Drinsko-Limske hidroelektrane – pružanje usluga na održavanju EE objekata (kao i ostale kompanije u okviru EPS-a zadužene za proizvodnju el.energije)

INKOM d.o.o je dugi niz godina kvalifikovani izvođač radova u PD Elektrodistribucija Beograd kao i u PD Elektrosrbija Kraljevo.

Godišnji promet preduzeća INKOM d.o.o. 2015-tu godinu iznosio je približno oko 2,5 miliona evra, pri čemu je učešće materijala u ukupnom prometu oko 25%, a ostatak predstavljaju usluge na izgradnji i rekonstrukciji niskonaponskih i dalekovodnih mreža kao ina izgradnji trafo-stanica i kablovskih vodova.