Reference

FAQ

Često postavljana pitanja od strane naših klijenata

U slučaju električne hitne situacije, kao što su prekid napajanja, električni požar ili električni udar, prvi korak je isključiti napajanje na glavnom prekidaču ili osiguraču. Zatim odmah kontaktirajte licenciranog električara ili hitnu službu za električne probleme radi pomoći.

Generalno se ne preporučuje vlasnicima kuća da sami obavljaju električne popravke ili instalacije, osim ako su licencirani električari. Samostalni električni rad može biti opasan i rezultirati oštećenjem imovine, povredama ili čak smrću. Najbolje je angažovati kvalifikovanog i licenciranog električara za sve električne radove.

Preporučuje se da električni sistem pregleda licencirani električar svakih 3-5 godina, ili češće ukoliko imate staru kuću ili primetite bilo kakve električne probleme. Redovni pregledi mogu pomoći u identifikaciji potencijalnih opasnosti i sprečavanju električnih problema pre nego što se dogode.

Cena električnih usluga može varirati u zavisnosti od vrste usluge, složenosti posla i lokacije. Najbolje je dobiti pisanu procenu od licenciranog električara ili pružaoca električnih usluga pre početka radova kako biste razumeli troškove.
image